Swedish

T
Sweden

Country of Origin

Country of Origin
Sweden

Cheers!
Skål!
 
A beer/two beers, please. 
En öl/två öl, tack. (Ahn ul/tfoo ul, tac)
A pint, please. 
Ett stop, tack. (At stoop, tac)
A bottle, please. 
En flaska, tack. (Ahn flaascha, tac)
One more, please. 
En till, är ni snäll. (.An teel, ar nee snahl)
Another round, please. 
En runda till. (An roonda teel)
 
Good to know Phrases
 
Where is the toilet? 
Var ligger toaletten? (Vahr liggeh twa-LETT-en)
I haven't done anything wrong. 
Jag har inte gjort något fel. (Yag haar eenta yoort noogoot fehl)
It was a misunderstanding. 
Det var ett missförstånd. (Dat vaar at mees-fur-stoond)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Jag är amerikansk/australiensisk/brittisk/kanadensisk medborgare (Yag ehr americansc/aoostraaleeahnseesc/breeteesc/canahdehnseesc mehdbooryaareh)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Jag vill tala med det amerikanska/australiensiska/brittiska/kanadensiska konsulatet. (''Yag veel tahla mehd dat americansca/aoostraaleeahnseesca/breeteesca/canahdehnseesca cohn-soo-lah-tat )