Polish

T
Poland

Country of Origin

Country of Origin
Poland

Cheers
Na zdrowie ! – Vivat ! – Sto lat !
 
A beer/two beers, please. 
Piwo/Dwa piwa proszę.
One more, please. 
Jeszcze raz proszę. 
Another round, please. 
Jeszcze jedną kolejkę proszę. 
 
Good to know Phrases
 
Where is the toilet?
Gdzie jest toaleta? (g-jeh yest twa-leta)
I haven't done anything wrong. 
Nie zrobiłem nic złego. 
It was a misunderstanding. 
To było nieporozumienie. 
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Jestem obywatelem amerykańskim/australijskim/brytyjskim/kanadyjskim. 
I want to talk to the American embassy/consulate. 
Chcę rozmawiać z ambasadą/konsulatem amerykańskim.