Finnish

T
Finnish

Country of Origin

Country of Origin
Finland

Cheers
Kippis! – Maljanne! – Pohjanmaan kautta! – Hölökyn kölökyn!
 
A beer/two beers, please. 
Yksi olut/kaksi olutta kiitos. 
A pint, please. 
Yksi tuoppi kiitos.
A bottle, please. 
Yksi pullo kiitos 
One more, please. 
Yksi vielä, kiitos. 
Another round, please. 
Toinen kierros, kiitos. 
  
Good to know Phrases:
 
Where is the toilet? 
Missä on vessa? (MEES-sa ohn VEHS-sah?)
I haven't done anything wrong. 
En ole tehnyt mitään väärää. 
It was a misunderstanding. 
Se oli väärinkäsitys. 
I am an American/ Australian/ British/ Canadian citizen. 
Olen Amerikan/ Australian/ Britannian/ Kanadan kansalainen. 
I want to talk to the American/ Australian/ British/ Canadian embassy/ consulate. 
Haluan puhua USA:n (oo-ass-ahn)/ Australian/ Britannian/ Kanadan konsulaatin kanssa.