Estonian

T
Estonian

Country of Origin

Country of Origin
Estonia

Cheers!
Terviseks! (ter-vee-SEX)

A beer/two beers, please.
Õlu/kaks õlut, palun.
A pint, please.
Üks pint, palun.
A bottle, please.
Üks pudel, palun.
One more, please.
Palun, üks veel.
When is closing time?
Millal on sulgemisaeg?

Good to knowPhrases:

Where is the toilet?
Kus on tualett? (KOOS ohn TWAH-let?)
I haven't done anything wrong.
Ma pole midagi valesti teinud.
It was a misunderstanding.
See oli arusaamatus.
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Ma olen Ameerika/Austraalia/Briti/Kanada kodanik.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Ma soovin rääkida Ameerika/Austraalia/Briti/Kanada saatkonnaga/konsulaadiga.