Afrikaans

T
South-Africa
South Africa

Country of Origin

Country of Origin
South Africa

Cheers!
Gesondheid!
A beer/two beers, please. 
'n Bier/twee biere, asseblief. 
A pint, please. 
'n Pint, asseblief. 
A bottle, please. 
'n Bottel, asseblief. 
One more, please. 
Nog een, asseblief. 
Another round, please. 
Nog 'n rondte, asseblief. 
 
Good to know Phrases
 
Where is the toilet? 
Waar is die toilet?
I haven't done anything wrong. 
Ek het niks verkeerd gedoen nie. 
It was a misunderstanding. 
Dit was 'n misverstand. 
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Ek is 'n Amerikaanse/Australiaanse/Britse/Kanadese burger. 
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Ek wil met die Amerikaanse/Australiaanse/Britse/Kanadese ambassade praat.